Statystyki cen IPV4

W oparciu o doświadczenia nasze i innych firm z branży, poniżej znajdziesz średnie ceny podsieci IPv4 w zależności od wielkości i roku. Ceny te pomijają opłaty Escrow.com, opłaty APNIC lub ARIN.      Aktualizacja: 12/02/2022.  

PARYŻ, 13 marca 2020 r Po przesłaniu w zeszłym roku ponad miliona adresów IP broker Ipv4 firmy BRENAC wyznaczył nowy kamień milowy. Zostanie pierwszym facylitatorem zarejestrowanym we wszystkich rejestrach RIR jest wyjątkowe. Działający w ARIN, RIPE NCC, LACNIC i APNIC, ale także członek AFRINIC; BRENAC EURL ma unikalny ogólnoświatowy widok i działalność na rynku IP.

TOP